Thông báo tuyển dụng nhân sự cho phòng Marketing

Bộ phận Marketing – Hoàng Huy Group tuyển các vị trí I. Nhân viên marketing: Số lượng: 01 nhân sự Mục đích công việc: Thực hiện các chương trình marketing được duyệt và các công việc của phòng marketing Nhiệm vụ: Nghiên cứu thị trường: đối thủ cạnh tranh và nhu cầu tiêu của người … Continue reading “Thông báo tuyển dụng nhân sự cho phòng Marketing”

Hoang Huy Group đăng tuyển nhân viên thiết kế

Nhiệm vụ/trách nhiệm của Nhân viên thiết kế đồ họa bao gồm: Creative Designer Phối hợp cùng Trưởng phòng kiểm soát hệ thống nhận diện thương hiệu Thiết kế các hình ảnh hỗ trợ truyền thông, website, thiết kế các hạng mục liên quan hình ảnh công ty Quản trị hình ảnh, bổ sung các … Continue reading “Hoang Huy Group đăng tuyển nhân viên thiết kế”