Những điều cần lưu ý về nhà ở để có cuộc sống thịnh vượng

Kiểm tra địa khí trước khi xây dựng Phong thủy coi trọng địa khí lên hàng đầu, vì địa khí sẽ quyết định được mảnh đất đó có tốt cho việc phát triển công danh tài lộc, sức khỏe hay không. Nếu mảnh đất đó mà có “xạ khí” tức là tử khí thì cần … Continue reading “Những điều cần lưu ý về nhà ở để có cuộc sống thịnh vượng”